Jul 14, 2020

एक पृथ्वी वाटोळी


एक पृथ्वी वाटोळी
अंगावरती पाणीच पाणी
ज्वालामुखी पोटात घेऊन  
कशास फिरते ? ठाऊक नाही !

एक पृथ्वी वाटोळी
अधांतरी -अंतराळी
गोल फिरत बसते तरी
दमत नाही बापुडी

एक पृथ्वी वाटोळी
पाठीवरती डोंगर दरी
दरीत तिच्या संध्याकाळी
गरगर  फिरते पाकोळी

एक पृथ्वी वाटोळी
खनिजे तिची माणूस काढी
झाडे तोडून डोंगर पोखरून
अंतराळात धूर सोडी

एक पृथ्वी वाटोळी
काही कारण नसले तरी
अंगावरचा प्लॅस्टिक कचरा
गरीब बिचारी सहन करी

एक पृथ्वी वाटोळी
आई आपल्या सर्वांची
खूप चुकले आपले तर
वणवा, पूर, दुष्काळ देई

एक पृथ्वी वाटोळी
लेकरे तिची सजीव प्राणी
अब्ज अब्ज जीवांमध्ये
मी कोण ? कुणीच नाही !

एक पृथ्वी वाटोळी
मी जरी कुणीच नाही
एका क्षणी माझे दु:ख
सारे आभाळ फाडून जाई

No comments:

Post a Comment